Om något behöver åtgärdas i din lägenhet eller om du upptäcker något fel i fastigheten tar du kontakt med oss och gör en felanmälan på hyresgästportalen.

Vill du kontakta oss per telefon, ring serviceanmälan vardagar mellan 08.00-09.00 på 031-48 99 91.

AKUTA ärenden nattetid (16.00-07.00), kontakta Securitas på tel: 010-709 99 33.

AKUTA störningar kvällar och nätter 22.00-07.00, kontakta Securitas tel: 010-709 99 33.

Vid ev. akuta fel på cylinderlås efter kontorstid,  kontakta Securitas tel: 010-709 99 33.
(Tänk på att Nordin Bostad inte står för kostnaden vid upplåsning av dörr om man låst sig ute).

Gatubelysning: Kontakta oss om gatubelysningen runt den fastighet du bor i, inte fungerar. Vi gör då en anmälan till Göteborgs Kommun som har hand om dessa. Hur lång behandlingstid det tar innan åtgärd kan vi tyvärr inte råda över.

Skadedjur: Kontakta oss om du har fått skadedjur i din lägenhet eller upptäcker skadedjur runt fastigheten.
Vi samarbetar med Anticimex skadedjursbekämpning som kontaktas för åtgärd. Det tillkommer ingen extra kostnad  för bekämpning av skadedjur.
Lokalhyresgäster kontaktar sitt eget försäkringsbolag vid skadedjur inne i lokalen.

Innan du gör en felanmälan

Det kan vara bra att veta att det är du själv som ansvarar för att åtgärda enklare saker i din lägenhet. Om du eller en närstående ändå vill beställa någon av dessa tjänster så kan vi komma att debitera kostnaden.

  • Enklare rengöring av vattenlås och golvbrunnar. (Anmäl först till oss när ni försökt rensa själva och stoppet ändå kvarstår)
  • Rengöring eller inköp av nya filter i spisfläkt, vädringsfönster och ventildon.
  • Smörjning av gångjärn.
  • Byte av säkringar, glödlampor, lysrör och glimtändare i lägenheten.
  • Fråga din förvaltare om du är osäker på vad du får göra på egen hand.

Målning, tapetsering, golv och andra större åtgärder
Kontakta Nordin Bostad.