Björnekärrsgatan ligger i Gamlestaden, tvärgata till Lars Kaggsgatan.

Närmsta spårvagnshållplats är Bellevue med spårvagnslinjerna 6, 7, 11 samt flera busslinjer.

Kommande Projekt:

Byggnation av vindslägenheter..

Lägenhets nr enligt Lantmäteriet Björne kärr 5 A-E

Björnekärrsgatan 5 Energidek