Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand?

För att få hyra ut din lägenhet i andrahand under en begränsad period behöver du alltid tillstånd från hyresvärden. Tänk på att du både är ekonomiskt och juridiskt ansvarig under andrahandsuthyrningen.

För att få tillstånd till andrahandsuthyrning behöver du ha ett godtagbart skäl och styrka detta med intyg. Det kan t.ex. vara studier, särskilda familjeförhållanden eller tillfälligt arbete på en annan ort, en längre utlandsvistelse eller att inleda ett provsamboende med ny partner i en annan bostad. Provsambo kan du göra under max 1 år och samboparet får inte ha bott tillsammans tidigare.

Viktigt att känna till:

För att få lov att hyra ut i andrahand krävs samtycke från hyresvärden eller tillstånd från Hyresnämnden. Andrahandsuthyrning utan tillstånd utgör grund för uppsägning och detsamma gäller om tillståndet grundats på oriktiga uppgifter i ansökan.

Det är inte tillåtet att ta ut en högre hyra av andrahandshyresgästen än den du själv betalar. Är lägenheten möblerad får max 15% påslag göras och andra tillägg för exempelvis bredband ska vara till självkostnad.

Förstahandshyresgästen (du) ansvarar gentemot hyresvärden för hyran och alla andra förpliktelser enligt hyresavtalet. Även om du inte bor i lägenheten är du fortsatt ansvarig för din lägenhet so som om du själv hade bott i din lägenhet. Ditt ansvar gäller såväl för hyror som skötsel.

Om du efter andrahandsuthyrningen inte ska återvända till lägenheten måste lägenheten sägas upp enligt avtalet, minst tre kalendermånader före önskat avflyttningsdatum.

Andrahandshyresgästen får aldrig överta lägenheten.

Mer information om andrahandsuthyrning finns på Hyresnämndens hemsida

Detta behöver vi i din ansökan om andrahandsuthyrning:

Blanketten ”Andrahandsuthyrning” som du hittar på vår hemsida.

Intyg som styrker ditt skäl. Vid samboprövning skickar du in blanketten ”Intyg om provsamboende” som finns på vår hemsida.

Kopia på kontrakt mellan dig och den person du vill hyra ut din lägenhet till. Här måste det framgå hyresbelopp och hyresperiod.

Fullmakt om du vill hyra ut på grund av längre utlandsvistelse. Blankett finns på vår hemsida.

Nordins Andrahandsuthyrning blankett.

Nordin Fullmakt vid andrahand blankett.

Fastighetsägarnas riktlinjer för andrahandsuthyrning

Avtal andrahandsuthyrning Fastighetsägarna blankett.