Vi är glada att ha er som leverantör

Här har vi samlat information om vilken information som skall finnas med på era fakturor till oss.

På fakturan skall det framgå:

  • Rätt angiven märkning med gatuadress/LGH nr om det är aplicerbart. (Utan rätt märkning skickas fakturan tillbaka.)
  • Er referens: Beställarens namn, om ej känd av er sedan tidigare, skall personnr även anges.
  • Företagets fullständiga namn, adress och momregistreringsnr.
  • Leveransdatum/datum då arbetet utförts.
  • Fakturanr/Ocr-nr
  • Faktureringsdatum
  • Förfallodatum. (30 dgr om inget annat är överenskommet)
  • Produktens omfattning/tid/mängd/art
  • Fakturatotal, brutto, netto
  • Momsbelopp och momssats i procent.

Kostnadsstället/märkningen/gatuadress/lägenhets nr, beställarens namn och ev projektnr/uppdragsnr ska alltid lämnas av den som beställer en vara eller tjänst.
Om någon uppgift saknas, ta då kontakt med den personen hos oss som gjort beställningen.