Förutom de allmänna regler som finns i hyreslagen har vi här sammanställt trivselregler som gäller i alla Nordins fastigheter.

 

Skötsel i lägenheten:
Hyresgästen är skyldig att hålla lägenheten i gott skick och att anmäla till fastighetsägaren när fel eller brister uppstår. Kolla gärna i vår broschyr, Välkommen till din nya lägenhet.

Störningar:
Det är aldrig tillåtet att störa grannarna. Det skall vara lugnt i fastigheten mellan klockan 22.00-07.00. Den som står för kontraktet ansvarar för lägenheten och för övriga som bor i eller besöker lägenheten.
Beakta att arbeten med störande moment, t.ex. användning av borrmaskin, hammare etc, endast får utföras av hyresgäst vardag mellan kl. 8.00-20.00, helger mellan kl.10.00-16.00.
Den som orsakar en störning kan bli skyldig att betala ersättning för utryckningen från bevakningsbolaget. Upprepade störningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Störningsjour Avarn (22.00-06.00)
Tel: 010-210 90 00
Den som har dokumenterad störning från Securitas riskerar att få betala utryckningskostnaden.

Rökning:
Nordin Fastigheter har inskrivet i alla sina kontrakt från och med 2000, att det är förbjudet att röka i lägenheten. Detta är ett kontraktsvillkor!

Sophantering:

Sortera ditt avfall så att så mycket som möjligt återvinns. Tidningar, hårdplast-, metall-, glas- och papp/kartongavfall lämnas vid återvinningsplats. Miljöfarligt avfall som lösningsmedel, färgrester och batterier får aldrig slängas tillsammans med övrigt avfall. Miljöfarligt avfall lämnas på miljöstation.

För mer information, var god följ länken Vanliga Frågor och klicka på ”sophantering”.

Tvättstugan:
Tvättstugan ska städas efter användandet varje gång. Ordningsregler över vad som gäller i din fastighet finns i tvättstugan.

Fönster/balkong/uteplats:
Fönster och balkong får inte användas för att  skaka och vädra mattor, sängkläder och kläder så att det stör grannar. Det är inte tillåtet att kasta saker från balkongen (exempelvis cigarettfimpar).

Matning av fåglar:
Fågelmat drar till sig skadedjur som möss, råtter etc. Därför är det inte är tillåtet att mata fåglar från fönster/balkonger/uteplats eller inom Nordins områden.

Grillning:
Det är inte tillåtet att grilla på balkongen, varken med elgrill, gasolgrill eller kolgrill. Dels p.g.a. brandrisken och dels för risken att rök och matos tränger in hos grannarna. Det räknas som en störning i boendet.  De som har uteplats hänvisas till att grilla minst 4 meter från husfasaden.

Husdjur:
Har du husdjur i din lägenhet ansvarar du för att de inte stör eller är till obehag för dina grannar. Din hund ska vara kopplad på gården och i allmänna utrymmen.

Trapphus:
Trapphuset ska kunna användas för utrymning och sjuktransporter. Därför får personliga ägodelar som dörrmattor, cyklar, barnvagnar m.m. inte placeras i trappuppgången. Saker i trapphus kan även utgöra en stor brandfara vilket kan få förödande konsekvenser. Anmäl gärna till felanmälan om ni upptäcker saker som inte hör hemma i trapphuset. Enligt brandskyddslagen kan Nordin ta bort sådana saker utan föregående varning. Borttagna saker som inte räknas som skräp bevaras i 3 månader och kan fås tillbaka mot beskrivning.

Parabol:
Paraboler får inte monteras.

Duscha/bada på natten:
Att tappa större mängder vatten sena kvällar och nätter kan medföra störande ljud i ledningarna. Tänk därför, vid dessa tillfällen, på att endast duscha kortare stunder.