St Pauligatan 37 ligger i Lunden

Parkering finns i kommunalt låst garage tvärs över gatan.

Mataffären ligger i anslutning till parkeringsytan.

Busslinje 60 stannar utanför huset.

Lägenhets nr enligt Lantmäteriet St Pauligatan 37 A-C

St Paulinsgatan Energidek

St Paulinsgatan Ventilationskontroll Intyg

Kommande projekt:

Byggnation av vindslägenheter.