Historik

Nordin Bostad har sitt ursprung från 50-talet då Thord Nordin startade verksamheten. Sedan har den utvecklats vidare genom åren av bröderna Nordin.

År 2020 delar bröderna sitt fastighetsinnehav och Nordin Bostad bildas.

Nordin Bostad äger och förvaltar förnärvarande 314 lägenheter runt om i Göteborg.

Vår vision är att långsiktigt äga och förvalta våra fastigheter och utveckla vårt fastighetsbestånd genom att bygga vindslägenheter på de fastigheter som är lämpade för denna typ av exploatering, samt på bästa tekniska sätt förvalta byggnaderna och ge våra kunder ett så bra boende som möjligt!

Om oss

Vi är medlemmar i flertalet branschorganisationer såsom:

  • Fastighetsägareföreningen
  • FCH Fastighetsägare Centrala  Hisingen
  • Fastighetsägare i Gamlestaden
  • Bergsjön 2021
  • Gärdsås torgbolag

Vartannat år utför vi kundundersökning via AktivBo bland alla våra Boende för att se vad vi kan bli bättre på!

Vårt sociala åtagande

Vi hjälper behövande med lägenheter via ett sidobolag.

Lagar och regler

Vi följer alla de lagar och förordningar som finns för fastighetsbranschen och anslår i trappuppgångarna de besiktningsprotokoll som skall finnas där:
OVK (obligatorisk ventilationskontroll), energiförbrukning, ev radonmätning, hissbesiktning, lägenhetsnummer enligt Lantmäteriet och kontaktuppgifter till oss.