Vattenavstängning Hisingsgatan 17

Vattnet till Hisingsgatan 17 är avstängt på grund av en vattenläcka.

Vatten finns att hämta i en vattenpost på Madängsgatan 19 C.

Kretslopp och vatten felsöker den trasiga vattenledningen.