Nordin Fastigheter gör en kundundersökning vart år med hjälp av Aktiv Bo som är en opartiskt branschorganisation.

Med denna enkäts resultat tar vi till oss förbättringsåtgärder och goda idéer för vårt fastighetsbestånd.

2012 års undersökning Du påverkar ditt boende!

2013 års undersökning Du påverkar ditt boende!

2014 års undersökning Du påverkar ditt boende!

2015 års undersökning Du påverkar ditt boende!

2017 års undersökning Du påverkar ditt boende!