Du har väl inte glömt att svara på enkäten från AktivBo?

Genom AktivBo kan vi fånga upp vad du som kund till oss har för synpunkter och önskemål. Detta ger oss möjlighet att göra rätt saker för att du som boende hos oss skall trivas så bra som möjligt.

 

Enkäten från AktivBo – en hyresgästundersökning som syftar till att ge Sveriges alla hyresgäster möjlighet till att påverka kvaliteten på förvaltningen. Enkäten från AktivBo är en urvalsundersökning, vilket betyder att inte alla har fått en enkät. Av den anledningen är svaren från dem som har fått enkäten desto mer värdefulla för oss! Era svar kan inte ersättas av någon annans och därför hoppas vi innerligt att ni tar er tid att svara på enkäten. Därmed påverkar du ditt boende och vi får veta hur du trivs.

På AktivBos hemsida kan du läsa mer om undersökningen och vad den innebär.

 

NORDIN BOSTAD